Đường dây nóng nhập cư

Đường dây nóng Nhập cư được trả lời từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối hàng ngày.

Đường dây nóng có thể được sử dụng để lấy thông tin về các nguồn lực địa phương, được kết nối với các nguồn lực pháp lý mà người nhập cư có thể cần và để báo cáo các hoạt động thực thi nhập cư địa phương. Đường dây nóng được trả lời bởi các tình nguyện viên và nhân viên nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha được đào tạo. Khi chúng tôi nhận được một cuộc gọi tìm kiếm thông tin hoặc khuyến nghị về các vấn đề pháp lý, bạn sẽ được kết nối với người ủng hộ pháp lý của chúng tôi hoặc với giám đốc của chúng tôi nếu tìm kiếm hỗ trợ bảo lãnh nhập cư.

Đường dây nóng là một phần của chương trình "thánh địa trên đường phố" lớn hơn của chúng tôi. Mặc dù ban đầu được hình dung như một phương tiện để điều phối sự hiện diện hòa bình tại các cuộc xung đột thực thi nhập cư, chúng tôi thấy rằng hầu hết mọi người gọi cho chúng tôi không phải trong những thời điểm khẩn cấp, mà là tìm kiếm thông tin về các chương trình và nguồn lực địa phương.

Gọi cho chúng tôi! (352)660-7020