Không khoan nhượng dẫn đến việc trẻ em bị cha mẹ bắt đi

Với việc công bố chính sách "Không khoan nhượng" đã xuất hiện thông lệ tách trẻ em khỏi cha mẹ của chúng. Những đứa trẻ này đã được đưa vào các cơ sở tư nhân và đã nhiều lần từ chối tiếp cận với các nhân viên nhân quyền, chính trị gia và giới truyền thông. Cảnh quay duy nhất có thể nhìn thấy có sẵn là một cái gì đó được sản xuất và phân phối bởi DHS. Những gì họ phân phối nên [...]

Phong trào PCUSA và Sanctuary

Nhưng Boaz trả lời cô ấy, "Tất cả những gì bạn đã làm cho mẹ chồng của bạn ... làm thế nào bạn rời bỏ cha mẹ và quê hương của bạn và đến với một dân tộc mà bạn không biết trước đây. Cầu xin Chúa ban thưởng cho bạn vì những việc làm của bạn, và cầu mong bạn có được phần thưởng đầy đủ từ Chúa, Đức Chúa Trời [...]