ID HRC cung cấp cho chủ thẻ một hình thức nhận dạng đáng tin cậy có thể được sử dụng như một công cụ bởi cơ quan thực thi pháp luật, sở ban ngành thành phố, trung tâm y tế, trường học, doanh nghiệp và các tổ chức nghệ thuật văn hóa để xác định, phục vụ và bảo vệ chúng tôi tốt hơn.

Chúng tôi là một nhóm các nhà hoạt động và tổ chức, những người cam kết thực hiện công việc hữu hình nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các quyền cơ bản của con người trong cộng đồng của chúng tôi.

Đường dây nóng phản ứng nhanh được tổ chức để phản hồi các hành động thực thi, nhưng thường được sử dụng bởi những người muốn được kết nối với các nguồn lực địa phương hoặc đăng ký ổ đĩa ID cộng đồng. Đường dây nóng được trả lời từ 8h sáng đến 8h tối hàng ngày.

Hãy cho chúng tôi biết bạn muốn giúp đỡ như thế nào! Bất kể khả năng ngôn ngữ hoặc số giờ bạn có thể cung cấp, chúng tôi rất muốn bạn tham gia nhóm.