Mouvman PCUSA ak Sanktyè

Men Bowaz reponn li: "Tout sa ou te fè pou bèlmè ou ... ki jan ou te kite papa ou ak manman ou ak peyi natif natal ou epi ou te vini nan yon pèp ou pa t 'konnen anvan. Se pou Senyè a rekonpanse ou pou zèv ou yo, epi se pou ou gen yon rekonpans konplè nan men Seyè a, Bondye a [...]