Fè yon don

[plon] Bay ak konfyans! [/plon]

Fondasyon Charite a bay transparans san parèy ak responsablite pou tout donatè nou yo pa pibliye rapò souvan sou ki jan nou itilize donasyon.