HRC ID la bay moun ki gen yon fòm kat serye nan idantifikasyon ki ka itilize kòm yon zouti pa lapolis, depatman lapolis, sant sante, lekòl, biznis, ak òganizasyon atis kiltirèl yo pi byen idantifye, sèvi, ak pwoteje nou.

Nou se yon gwoup aktivis ak òganizatè ki pran angajman pou travay byen mèb agrandi aksè a dwa debaz moun nan kominote nou an.

Liy Dirèk Repons Rapid la te òganize pou reponn a aksyon ranfòsman, men se pi souvan itilize pa moun k ap chèche yo dwe konekte nan resous lokal yo oswa enskri pou yon kondwi ID kominotè. Liy dirèk la reponn soti nan 8am a 8pm chak jou.

Fè nou konnen ki jan ou ta renmen ede! Kèlkeswa kapasite lang oswa kantite èdtan ou ka ofri, nou ta renmen gen ou rantre nan ekip la.