Pwogram akonpayman


Pwogram akonpayman imigrasyon

Fanmi imigran yo ap eseye an sekirite dwa debaz pou tèt yo ak fanmi yo te rankontre ak anpil baryè jan yo navige yon sistèm legal enkoni ak ostil.

Pwogram Akonpayman Imigrasyon an ede fanmi sa yo atravè pwosesis imigrasyon an nan 3 fason:

  1. Bay yon estrikti sipò pou ranfòse moun ki kenbe nan pwosedi imigrasyon
  2. Kenbe manm fanmi yo enfòme nan chak etap nan pwosesis la kòm moun yo renmen yo avanse pou pi devan
  3. Kenbe ofisyèl legal yo responsab pou bay enfòmasyon egzat ak sèvi pwosesis akòz

Pwogram nan pè imigran ak volontè ki akonpaye yo nan obligatwa yo, peryodik chèk-ins ak Ranfòsman Imigrasyon ak Ladwàn (ICE) ak Pwogram Aparans Sipèvizyon Entansif (ISAP).