HRC ID la bay moun ki gen yon fòm kat serye nan idantifikasyon ki ka itilize kòm yon zouti pa lapolis, depatman lapolis, sant sante, lekòl, biznis, ak òganizasyon atis kiltirèl yo pi byen idantifye, sèvi, ak pwoteje nou.

Nou se yon gwoup aktivis ak òganizatè ki pran angajman pou travay byen mèb agrandi aksè a dwa debaz moun nan kominote nou an.

Ede nou kontinye founi sèvis yo

Kowalisyon Dwa Moun nan Konte Alachua bay asistans nan yon varyete de vwazen pou pwoblèm ki gen rapò ak edikasyon, imigrasyon, LGBTQIA+, rasis. Ane sa a nou te elaji sèvis nou yo, an pati akòz sipò finansye kontinye nan donatè jenere tankou ou. Tanpri konsidere fè yon don yon sèl-fwa oswa renouvle.

Liy Dirèk Repons Rapid la te òganize pou reponn a aksyon ranfòsman, men se pi souvan itilize pa moun k ap chèche yo dwe konekte nan resous lokal yo oswa enskri pou yon kondwi ID kominotè. Liy dirèk la reponn soti nan 8am a 8pm chak jou.

Fè nou konnen ki jan ou ta renmen ede! Kèlkeswa kapasite lang oswa kantite èdtan ou ka ofri, nou ta renmen gen ou rantre nan ekip la.

Fanmi ki pa gen asirans sanzatann

Kowalisyon Dwa Moun nan Konte Alachua a ap ranmase lajan pou ede yon fanmi imigran lokal fè fas a yon trajedi medikal inatandi. Sa gen kèk mwa, manman an te soufri yon ane nan sèvo katastwofik e li te depi lè yo te entène lopital, ki te bezwen swen 24 èdtan. Li pral egzeyate nan kèk semèn kap vini yo, ak fanmi li ap fè fas a reyalite a difisil ki, san asirans oswa aksè nan asirans, swen 24 hr li pral kounye a antyèman responsablite yo. Èske w gen abite Ozetazini pandan 15 ane ki sot pase yo, papa a se sèl pen fanmi an e kounye a, sèl gadyen pou pitit fi l la ki gen 12 an, ak madanm li. Yo se yon fanmi nan resous ra epi nou mande ke ou tanpri konsidere bay pou ede fanmi sa a absòbe depans medikal absòbe, menm jan yo chèche èd pou bay 24 èdtan swen pandan papa a nan travay. Donasyon ou pral ede fanmi sa a satisfè bezwen debaz yo pandan y ap evalye pwochen etap yo. Mèsi.